Запиши Справка Подробна Помощ Архивирай Разархивирай Преизчисли
Ако желаете справка за всички години, месеци или дни заменете цифрите им с нули, ако желаете справка без години, месеци или дни заменете цифрите им с деветки. Например, ако зададете дата 00.11.2015 бутона "СПРАВКА" ще ви изведе информация за всички дни от ноември 2015 г.
Приход Разход Баланс За Графика
© 2015 ЗЗЗ ЕООД Всички права запазени. Базирано на ЗЗЗ Сървър, ЗЗЗ База, ЗЗЗ++ версии 1.0.